มุมมองของเทซ

 

ที่ ๑       ขยะ

ที่ ๒        อาหารญี่ปุ่ในเมืองไทย

ที่ ๓     คนไทยหุ่นดี

ที่ ๔   ความคิดเกี่วกับศาสนา

ที่ ๕       ราคาสินค้า

ที่ ๖       คนที่ชอบอาบแดด

ที่ ๗       สุนัข ( หมา )

ที่     รถยนต์

ที่ ๙       ขอโทษ

ที่ ๑๐   ภาษาไทย

ที่ ๑๑            เชียงใหม่

ที่ ๑๒              ทิป

ที่ ๑๓                เมืองไทยหนาว

ที่ ๑๔                                          รสหวาน

ที่ ๑๕                คนไทยกับออกกําลังกาย

ที่ ๑๖                วันรับปริญญา