เรื่องที่ ๘ รถยนต์

ผมได้ข่าวว่าช่วงนี้รถยนต์ในเมืองไทยขายดี@

เมื่อ๖ปีก่อนประเทศไทยเศรษฐกิจแย่มากๆแต่ก็ปัจจุบันนี้ดีขึ้น บางคนบอกว่าเศรษฐกิจยิ่งดีขึ้นรถก็ยิ่งติด

หลังจากผมได้ทํางานที่กรุงเทพผมซื้อมอเตอร์ไซต์@เพราะว่าถ้ามีมอเตอร์ไซต์ก็สะดวกมากเวลาไปและกลับจากที่ทํางาน  ตอนที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นผมมีรถยนต์และก็มอเตอร์ไซต์ด้วย แต่เดี๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกไม่อยากได้รถยนต์  ถึงแม้ผมจะซื้อรถยนต์ได้ก็ตาม

สาเหตุที่ผมไม่อยากได้รถยนต์มีหลายสาเหตุ คือ 

              @ในกรุงเทพรถติดตลอดเวลา ถ้ามีรถยนต์ ผมก็ไม่อยากขับรถยนต์เอง

เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดคิดว่าการขับรถ สบายๆ @แต่เวลาขับรถในกรุงเทพก็รู้สึกหงุดหงิดเท่านั้น

                คนที่ขับรถยนต์ในประเทศไทย ส่วนมากมารยาทในการขับรถไม่ค่อยดีเท่าไร ผมสงสัยว่าคนขับบางคนไม่มองรถคันอื่น ๆ จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ  ผมได้รับใบขับขี่รถยนต์ที่เมืองไทย ผมใช้เวลาทําแค่ ๑ วันเท่านั้น แต่ถ้าทําที่ญี่ปุ่นก็ต้องใช้เวลาขั้นตํ่า อย่างน้อย ๓ อาทิตย์กว่า  เพราะต้องมีการฟังการอบรม และต้องมีการทดสอบการขับรถอย่างจริงจัง@คนที่จะได้รับใบขับขี่ต้องเสียเงิน ประมาณ ๗๐๐๐๐ บาทกว่า เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นคนที่จะมีใบขับขี่ต้องฟังการอบรมจริง ๆ ถ้าไม่ต้ังใจจริงๆ ก็ไม่สามารถมีใบขับขี่ได้ ผมรู้สึกเป็นห่วงว่าเวลาผมขับรถไป รถคันอื่น อาจจะมาชนกับรถของผม

                เมืองไทยรถมีราคาแพงมาก แม้แต่จะเป็นรถมือสอง ตอนที่ผมมาเมืองไทย ผมให้เพื่อนใช้รถยนต์ของผม เพราะว่ารถยนต์ของผมก็ใช้มา ๘ ปีแล้ว ถ้าผมขายต่อก็ขายไม่ได้ เพราะไม่มีค่าแน่นอน ที่ญี่ปุ่นเวลาทิ้งรถยนต์เก่า อาจจะต้องจ่ายเงินค่าทิ้งขยะด้วย  ด้วยเหตุนี้ รถยนต์ที่ญี่ปุ่นเมื่อใช้งาน ๘ ปี แล้วเวลาขายก็ราคาถูกมาก หรืออาจจะไม่มีราคาเลยก็ได้

ส่วนประเทศไทยรถยนต์มีราคาแพง ทั้ง ๆ ที่เก่าแล้ว ผมได้ยินว่าที่เมืองไทยมีภาษีของรถยนต์แพงมาก ทําให้ราคาของรถยนต์แพง

ความจริงราคารถยนต์ใหม่ที่ซิ้อในประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นราคาพอๆกันแต่ถ้าคิดรายได้หรือเงินเดือน รถยนต์ใหม่ที่ซิื้อในเมืองไทยรู้สึกว่าแพงจริง ๆ  ในความคิดของผม ผมคิดว่ารถยนต์ก็เปรียบเสมือน แขนขาของคนเราเท่านั้น เพราะว่าเวลาเดินทางก็ต้องใช้รถแทนการเดินด้วยอวัยวะของร่างกาบ  ถ้าราคารถยนต์แพงเกินไป ผมคิดว่าใช้รถประจําทางดีกว่า

              คนไทยคิดว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง แต่ผมไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ เพราะว่ารถยนต์มีอายุการเป็นทรัพย์สินแค่ ระยะเวลา ๕ ปีเท่านั้น ไม่เหมือนกับที่ดิน และทองคํา ที่ดินและทองคํามีค่าตลอดเวลา  เพราะฉะนั้น ถ้าผมมีสตางค์ผมก็อยากซื้อคอนโดมิเนียมมากกว่า