ขยะ

 

  เวลาผมเดินถนนในกรุงเทพฯ ผมรู้สึกเสมอว่าวิธีทิ้งขยะไม่ดี  คนไทยทุกคนรู้ว่าเมืองไทยร้อนมากตลอดเวลา

ขยะก็เหม็นง่าย  เวลาผมสั่งเกตถังขยะที่วางไว้ที่ริมถนนมีหลายสี เข่น สีเหลือง สีเทา สีนํ้าเงิน เป็นต้น

ทุกคนรู้ว่าทําไมมีถังขยะหลายสีก็เพราะว่าเวลาทิ้งขยะประชาชนทุกคนต้องแยกขยะ แต่ก็ความจริงคนไทยไม่แยกเลย

ผมถามคนไทยว่า gขยะชิ้นนี้ทิ้งลงถังใบไหนดีh คนไทยตอบว่า  gอะไรก็ได้h หรือ gใบไหนก็ได้ทิ้งไปเถอะh

ส่วนปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นปัญหาขยะเป็นปัญหาสังคมใหญ่ เวลาทิ้งขยะในประเทศญี่ปุ่นต้องแยกหลายอย่าง เช่น

๑ ขยะที่เผาได้ (ฝุ่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร)  ๒ ขยะที่เผาไม่ได้ (พลาสติก เหล็ก)  ๓ ขยะที่รีไซเคล

(ขวดนํ้า กระดาษ หนังสือพิมพ์)  ๔ พวกกระจก (แก้ว กระจก)  ๕ ของอันตราย (หลอดไฟ  หม้อไฟฟ้า  เข็มฉีดยา)

๖ กระป๋อง (อะลูมิเนียม)  ๗ ขยะใหญ่ (เครื่องเรือน จักรยาน) เป็นต้น

แล้วแต่จังหวัดวิธีแยกไม่เหมือนกัน แต่ส่วนมากต้องแยก ๖-๗ อย่าง นอกจากแยกขยะประชาชนต้องปฏิบัตตามว่า

วันไหนทิ้งอะไรได้ เช่น วันจันย์ทิ้ง---------กระป๋องกับขวดได้เท่านั้น  วันอังคารทิ้ง--------สิ่งที่เผาได้เท่านั้น

ถ้าคนที่ทิ้งขยะผิดระเบียบวิธีทิ้งขยะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เก็บขยะให้

แล้วก็บางจังหวัดต้องซื้อสติเกอรสําหรับติดถังขยะเพื่อให้รู้ว่าขยะนี้ใครทิ้ง หรือ ถังนี้มาจากบ้านไหน

คนไทยบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศสวย ประเทศที่เจริญ และ ประเทศที่สะอาด

แต่ก็ความจริงถ้าอย่ที่ญี่ปุ่น(อาศัยที่ญี่ปุ่น)มีสิ่งที่ลําบากเยอะแยะแม่แต่เรืองทิ้งขยะ

ส่วนชีวิตในประเทศไทยสบาย แต่เวลาเดินตามถนนบางครั้งก็เจอขยะเนาเสีย

ผมถามใจของผมเองว่าhประเทศไหนดีกว่า หรือ น่าอย่กว่าh ผมตอบตัวเองว่า

gประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมารวมกันแล้วหารสองน่าจะดีที่สุดh