@@          ความคิดเกี่วกับศาสนา

 

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจําชาติของประเทศไทย  คนไทยบางคนนับถือศาสนาอิสลาม บางคนนับถือศสาสนาศริสต์ 

แต่ละคนนับถือศาสนาไม่เหมือนกัน แต่ก็คนไทยส่วนมากนับถือศาสนา ถ้าผมถามคนไทยว่า g คุณนับถือศาสนาอะไร h  

คนไทยส่วนมากก็จะสามารถตอบคําถามได้แต่ถ้าถามคนญี่ปุ่นว่าgคุณนับถือศาสนาอะไรh คนญี่ปุ่นส่วนมากจะต้องคิดก่อนแล้วค่อยตอบว่าgผมคิดว่าผมนับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาชินโตh h บางคนไม่รู้ว่าศาสนาพุทธกับศาสนาชินโตต่างกันอย่างไรบางคนไม่มีความรู้เรื่องศาสนาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้ประวัติ  ถ้าไปงานแต่่งงานก็อาจจะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าบางคนนับถือศาสนาชินโตแต่ก็จัดพิธีแต่งงานที่โบสถ์  มีบาทหลวงเป็นคนทําพิธีแต่งงานให้บางคนก็เข้าพิธีแต่งงานที่วัดตามประเพณีญี่ปุ่นใส่ชุดกิมโมโนเข้าพิธีแต่งงาน คนญี่ปุ่นส่วนมากไม่มีความรู้เรื่องศาสนา  นอกจากคนที่สนใจในศาสนาเท่านั้น เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้สอนเกี่ยวกับศาสนาที่โรงเรียน (มีวิชาสังคมศึกษาแต่ว่าไม่ได้เขียนถึงศาสนา)โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลสอนเกี่ยวกับศาสนาไม่ได้เลย เพราะว่าในกฎหมายเขียนไว้ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือกศาสนาเองได้ ถ้าโรงเรียนสอนศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็จะได้เปรียบ เด็กก็จะสนใจศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นๆทําให้โรงเรียนรัฐบาลสอนศาสนาไม่ได้  ความจริงที่ญี่ปุ่นก็มีโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับศาสนาแต่ก็มีแต่โรงเรียนเอกชนเจ้าของนับถือศาสนาใดแล้ว ก็อยากจะสอนเกี่ยวกับศาสนานั้นๆ สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เพราะ คนญี่ปุ่นคิดว่า บางศาสนาอันตราย เช่น  ประมาณเมื่อ 8 9 ปีก่อนได้มีอาชญากรรมครั้งใหญ่ คือกลุ่มบุคคลที่นับถือศาสนา โอมชินดิเกียว ได้ปล่อยสารเคมีที่เรียกว่า สริน ในขบวนรถไฟใต้ดิน ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากบางศาสนาก็มีการฆ่าตัวตายหมู่ด้วยการเผาตัวเองตายในบ้าน คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าก็สามารถที่จะเรียกเงินบริจาคจากคนที่นับถือศาสนานั้น ๆ และหลอกหลวงให้ซื้อสิ่งของที่ใช้บูชาในราคาที่แพงถ้ามีการตั้งศาสนาเองก็จะสามารถทําให้หลีกเลี่ยงภาษีได้ สําหรับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่คิดว่าการนับถือศาสนาเป็นเรื่องที่งมงายและเป็นการหลอกหลวง จึงทําหใคนญี่ปุ่นและคนไทยมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา