เรื่องที่ ๖ คนที่ชอบอาบแดด

ประเทศญี่ปุ่นมีร้านที่บริการใช้สําหรับอาบแดดเยอะ

มีโซล่าเซลสําหรับรับแสงแดดทําให้ผิวดํา คนไทยรู้สึกแปลกใจใช่ใหมในประเทศไทยไม่มีร้านแบบนี้แน่ ๆ

คนญี่ปุ่นบางคนชอบอาบแดด นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นส่วนมากชอบไปเที่ยวเกาะกับทะเล ในเมืองไทย เช่น เกาะภูเก็ต พัทยา เกาะเสม็ด เป็นต้น คนที่ชอบไปเที่ยวเกาะกับทะเล บางคนชอบว่ายนํ้าที่ทะเล ดํานํา้ กินอาหารทะเลสด ๆ และชอบอาบแดด

ประเทศญี่ปุ่นมี ๔ ฤดู หน้าร้อนมีแค่ประมาณ ๓ เดือนเท่านั้น คนที่นิยมอาบแดดจึงอาบแดดได้แค่ ๓ เดือนเท่านั้น

ถ้าฤดูหนาวแต่ผิวยังดําคือหลักฐานที่แสดงว่าไปเที่ยวต่างประเทศมา

เมืองไทยมีอากาศร้อนตลอดปีจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไทยอยากไปเที่ยวประเทศที่อากาศเย็นสบาย ส่วนประเทศญี่ปุ่นหน้าหนาวมีระยะเวลานานคนญี่ปุ่นก็เลยอยากไปเที่ยวประเทศที่มีแสงแดดจัด ที่แม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวแต่ก็มีแสงแดดที่สามารถอาบแดดจนผิวเป็นสีแทนได้

แล้วมีเรื่องที่สามารถอวดคนอื่นได้ สาเหตุที่คนญี่ปุ่นชอบอาบแดดก็เพราะว่าถ้าผิวขาวเกินไป

อาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าคนนั้นป่วย

ถ้าหน้าสีขาวเกินไปก็จะทําให้คนคิดว่าเราเข้าโรงพยาบาลมา ส่วนคนที่ผิวสีแทนมีความหมายว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉงว่องไวหรือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬา ความจริงถ้าเปรียบเทียบคนที่ผิวขาวกับคนที่ผิวสีแทนคนที่ผิวสีแทนจะหาแฟนได้ง่ายกว่าคนที่ผิวขาว  ทําให้ในหน้าร้อนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงนิยมไปเที่ยวทะเล เพื่อว่ายนํ้าและอาบแดดด้วย นอกจากไปเที่ยวทะเลสําหรับอาบแดดแล้ว บางคนยังไปอาบแดดที่ร้านสําหรับอาบแดดอีกด้วยเท่าที่ผมดูฝรั่ง ก็ชอบอาบแดดมาก

ถ้าไปเที่ยวทะเลผมจะเห็นฝรั่งอายุมากผิวเสีย  เพราะอาบแดดมากเกินไป คนญี่ปุ่นทุกคนรู้ว่า ถ้าอาบแดดมากเกินไปจะทําให้ผิวเสียหรือ เป็นสาเตุที่ทําให้เกิดกระ ยิ่งอายุมากก็ยิ่งอันตราย เมื่อก่อนผมชอบอาบแดด

แตุปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนใจแล้ว  ตอนนี้ผมไม่ชอบอาบแดดและมีความรู้สึกกลัวแสงแดดด้วยมีความคิดเหมือนกับคนไทยด้วย

                                                                                                                                                                                                    ๑๗/๐๗/๒๐๐๓

                                                                                                                                                                                                                  เทซึ