เรื่องที่๕ ราคาสินค้า

 

คนไทยส่วนมากคิดว่าถ้าทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นเงินเดือนดี แม้แต่ทํางานใช้แรงงาน

ผมได้ยิงว่าค่าแรงขั้นตํ่าในกรุงเทพฯไม่ถึง ๒๐๐ บาท ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ถ้าค่าแรงชั่วโมงละ ๒๐๐บาทคนส่วนมากก็ยังไม่อยากทํางาน

ภึงแม้ว่างานจะสบายๆ

แต่ประเทศญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายต่างๆ@ค่อนข้างแพงมากผมได้ข่าวว่าในญี่ปุ่นมีมังคุดที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้ามีราคาแพงมาก ราคาลูกละ ๒๙๘ เย็น หรือประมาณราคา ลูกละ ๑๐๐ บาท เพราะว่ามังคุดปลูกในญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่เหมาะสมกับอากาศของประเทศญี่ปุ่น ก็เลยมังคุดที่ขายในญี่ปุ่นทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะ ก็เลยมีค่าขนส่งจึงทําให้สินค้าทุกอย่างที่นําเข้ามีราคาแพงไปด้วย  นอกจากข้าวที่ประชาชนบริโภคอาศัยอยู่ยังต้องการผัก ผลไม้ต่าง ๆ ที่มาจากต่างประเทศ  ส่วนมากมาจากประเทศจีนกับประเทศไทย เป็นต้น

              ความจริงเงินเดือนของคนญี่ปุ่นค่อนข้างแพง แต่ว่าค่าอาหารก็แพงด้วยเช่นกัน ประเทศญี่ปุ่นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ง รถยนต์ เครื่องต่างๆรวมถึงสินค้าที่ส่งไปขายยังประเทศอื่นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีรู้สึกว่าถูก   ความจริงถ้าซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เมืองไทยกับที่ญี่ปุ่น ราคาของสินค้าก็มีราคาพอ ๆ กัน ตอนที่ผมทํางานที่ญี่ปุ่น ผมทํางานแค่เดือนเดียวผมก็สามารถซื้อรถยนต์ได้แล้ว ( รถยนต์มือสอง ) แต่ปัจจุบันนี้ผมทํางานที่เมืองไทย ถ้าทํางาน ๑ เดือน ก็ซื้อรถยนต์ไม่ได้แน่นอนทั้งที่เป็นรถยนต์มือสองก็ตาม   แต่ผมอยากบอกว่าสินค้าเทคโนโลยีซื้อแค่ ปีละ ๑ ครั้ง ส่วนของกินต้องซื้อทุกวัน   นอกจากอาหารผมรู้สึกว่าค่าโดยสารก็ถูกกว่าญี่ปุ่น  เช่น ถ้าขึ้นเท็กซี่ ในโตเกียว ราคาเริ่มต้นที่ ๖๕๐เย็น ก็คือ๒๐๐บาทกว่า ถ้าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ราคาเริ่มต้น๑๒๐เย็นคือประมาณ ๔๐ บาท คนไทยส่วนมากคิดว่ารายได้ของคนญี่ปุ่นมีค่อนข้างสูง ความจริงรายได้ของคนญี่ปุ่นสูงกว่าคนไทย ๕ เท่า แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงกว่า ๕ เท่าด้วยเช่นกัน

              เพื่อนที่ทํางานที่ญี่ปุ่นถามผมบ่อย ๆ ว่า ( เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือราคาสินค้า ประเทศไทยถูกกว่ากี่เท่า ) เพื่อนอยากรู้ว่า ถ้ามีเงินเดือนละเท่าไร ถึงจะอยู่ในเมืองไทยได้ ผมตอบยากจริง ๆ เพราะว่า ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยเท่าไร แล้วแต่การใช้ชีวิตของเขา ถ้าอยากกินอาหารญี่ปุ่นทุกมือ้ อยากอยู่คอนโดมิเนียมแพงๆ

ค่าใช้จ่ายก็แพงด้วยแต่ส่วนมากถ้ากินอาหารไทยอยู่คอนโมิเนียมราคาพอดี

ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเท่าไร  ความจริงทํงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็เก็บเงินมาเมืองไทยดีกว่า คนที่เกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยดีที่สุดใช่ใหม 

                                                                                                                                                                                                                  ๑๗/๐๗/๒๐๐๓

                                                                                                                                                                                                                                เทซึ