รับสมัครครูสอนภาษาไทย

 

ผมรู้จักกับคนญี่ปุ่นหลายคนนะครับและคนญี่ปุ่นเกือบทุกคนก็เรียนภาษาไทยที่โรงเรียนภาษาไทยด้วย แต่ก็มีบางคนที่ทํางานด้วยเช่นกันซึ่งทําให้เขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปโรงเรียนมากนัก และบางคนรู้สึกว่าครูที่โรงเรียนภาษาไทยมีความคุ้นเคยกับการออกเสียงของคนญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าคนญี่ปุ่นจะออกเสียงไม่ชัดครูที่โรงเรียนภาษาไทยก็จะเข้าใจเพราะว่าครูมีความคุ้นเคยกับคนต่่างชาติเสมอ ตรงจุดนี้เองจึงทําให้่คนญี่ปุ่นส่วนมากอยากจะพูดและได้ลองเรียนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป บางคนต้องการพูดคุยเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่บางคนต้องการพูดเขียนอ่านและต้องการทราบความหมายของภาษาไทยที่ได้เรียนมา ซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นครูสอนภาษาไทยนั้นจะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องพูดและออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนต้องสามารถอธิบายความหมายของคําได้ ซึ่งคําที่ใช้มักเป็นคําที่พูดทั่ว ๆ ไป

ซึ่งทางเราจะมีการฝึกงานให้กับคุณบางพอสมควร โดยเราจะบอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่คนญี่ปุ่นไม่สามารถจะออกเสียงหรือพูดได้ งานนี้ไม่ใช่งานประจํานะครับเพราะสอนครั้งละประมาณ๒ชั่วโมงนะครับซึ่งบางวันอาจไม่มีลูกศิษย์ ดังนั้นผมคิดว่าคนที่สมัครน่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องการรายได้พิเศษดีกว่านะครับ รายได้ชั่วโมงละ ๕๐ บาท ถึง ๑๐๐ บาทนะครับและจะได้ค่าโดยสารในการไปพบกันลูกศิษย์ต่างหากแต่ต้องเป็นการโดยสารโดยรถเมล์เท่านั้น โดยทางเราจะไม่นําเอาเรื่องของการศึกษาของผู้สมัครมาคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายรายได้ให้กับคุณ ถึงแม้ว่าจะอธิบายเก่งทางเราก็จะคิอรายได้ให้เท่าเทียมกันทุกท่านถ้าสนใจก็เขียนอีเมลล์มาหาผมได้นะครับ ผมมีเลขาคอยช่วยอยู่เสมอนะครับ

 

                   

                   ขอบคุณครับ

                    เทซึ